КОИ СМЕ НИЕ

Компанията създадохме през 2002г. Основния ни ресурс е интелектът и професионалния опит на хората. Екипът на фирмата и консултантите които работят по нашите проекти са висококвалифицирани специалисти с изключителен опит за всеки отделен специфичен казус и проект.

В периода 1994г 2001 г. мениджърите на фирмата са управляващи мениджъри по всички проекти на фирма Ирис Интернешънъл ООД (през 1998г. преименувана в Линднер Ирис АД).

НАШАТА МИСИЯ

 • Да консултираме и подпомагаме инвеститора в инвестиционния процес,
 • Да консултираме и подпомагаме фирмите в изпълнението на строителните проекти.
 • Да наложим и развием нови критерии за професионализъм и качество на услугата “Проджект мениджмънт” в България.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 • Строгото спазване на бизнес стандартите;
 • Спазване на етичните и морални принципи в бизнес партньорството от нашите мениджъри при всички форми на комуникации;
 • Стриктно изискване за спазване на техническите и технологични правила от всички участници в инвестиционния процес;
 • Индивидуално отношение към всеки клиент и проект;
 • Гъвкавост при решение на проблемите;
 • Недопускане компромис с нашия професионален морал;

НАШАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 • Основава се на най-доброто от световните стандарти;
 • Пригодена за работа при условията и спецификата в страната;
 • Внедрена за изпълнение на нашите цели и проекти;
 • Защитава интересите на нашите инвеститори;
 • Прилага се на база писана технология на управление.

КАК РАБОТИМ

 • Ние познаваме слабостите и ги управляваме; Ние познаваме силите и ги използваме;
 • Ние управляваме процесите. Всеки от нас е преминал всяка стъпка от кариерата на ръководителя за да стане истински добър мениджър в строителството;
 • Ние познаваме строителните технологии - Опитът на нашите хора, информационната ни стратегия, контактите ни дават актуална и ясна представа за технологиите във всеки момент;
 • Ние работим с качество без компромиси - Качеството на нашите услуги ни позволява да изискваме максималните усилия от всеки консултант, проектант, инженер и изпълнител;
 • Ние довеждаме нещата до успешен край.
 • Работим сега като гледаме в бъдещето.
 • Развиваме методите и инструментите на мениджмънт и приемаме решението на поредната сложна задача за растеж и усъвършенстване на нашата компания;
 • Постоянно работим за разширяваща се мрежа от високо лоялни и професионално работещи експерти и консултанти. Това ни дава възможност да имаме разрешение на всеки проблем в подготовката, инвестиционния и строителния процес;
 • Стимулираме иновативния проектантски подход и нетрадиционните решения, насърчаваме използването на съвременните строителни технологии, но винаги в интерес на инвестиционния процес и защита на инвеститора;