ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАМЕРВАНИЯОсъществяваме непрекъснат инвеститорски надзор по време на строителството, контрол и приемане на работите, включително непрекъснат надзор по време на изпълнение на специфични работи, контрол в складовете и работилниците на строителите.

mobilenofisravda04mobilenofisravda03mobilenofisravda02mobilenofisravda01mobilenofisvarna03

Инсталираме за цялото време на строителство на собствен мобилен офис на обекта, напълно оборудван, с минимум 12 места за работни срещи, интернет безжична връзка, копирен и факс апарат, компютър и принтер. Инсталираме за цялото време на строителство собствена мобилна WC на течаща вода – за собствени ни на Инвеститора нужди. Организираме откриване на строителната площадка съгласно нормите в Р.България и осигуряване на временен ток и временен водопровод за нея.

Няма коментари

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.