КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ


ДЛЪЖНОСТ

Управител

Съдружник

Проектов ръководител

Ръководител направление

Юрист

Охрана на труда

Офис мениджър

Счетоводител

Супервайзор АС

Супервайзор ВиК

Супервайзор ЕЛ

Супервайзор ОВК

Бюджетиране

Геодезист

Системен администратор

Координатор проект

Помощен персонал

КВАЛИФАКАЦИОННА СТЕПЕН

Инжeнер икономист

Инжeнер

Геодезист

Архитект

Икономист

Юрист

Техник

Обслужващ персонал

Административен персонал