МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ


ОПИСАНИЕ

Офиси

Мобилни офиси

Измервателни уреди

Уреди за контрил на бетон и армировка

Фотоапарати

Преносими компютри

Компютърни конфигурации

Озвучителна и презентационна техника

Принтери / скенери

МПС